Ambasada Pilarski

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne dzieli się na ogólne i szczególne prawo administracyjne. Prawo administracyjne dotyczy relacji między obywatelem a państwem. Prawo administracyjne obejmuje m.in. publiczne prawo budowlane, prawo policyjne, prawo miejskie, prawo ochrony środowiska, prawo administracyjne gospodarcze, prawo przewozowe, prawo usługowe, prawo oświatowe oraz prawo socjalne. Jeżeli państwo chce wydać wiążące rozporządzenie, może m.in. wydawać akty administracyjne w formie urzędowych zawiadomień. Stanowią one dla Ciebie konkretne, indywidualne przepisy.

Aby obronić się przed taką regulacją jako obywatel, należy przeprowadzić procedurę sprzeciwu w zależności od szczególnego prawa administracyjnego. Skargę do sądu administracyjnego można wnieść dopiero po negatywnym rozpatrzeniu sprzeciwu, gdyż w innym przypadku byłaby niedopuszczalna. Jeśli chciałbyś bronić się przed decyzją, to co do zasady należy złożyć powództwo o unieważnienie. Jeśli zwrócisz się z powództwem do państwa, którego zażądałeś i któremu odmówiono, należy wytoczyć powództwo o zobowiązanie.

W niektórych obszarach prawa szczególnego prawa administracyjnego nie przewiduje się procedury sprzeciwu w celu odciążenia organów. W celu uzyskania ochrony prawnej należy niezwłocznie podjąć kroki prawne!

 
expand_more
expand_less