Ambasada Pilarski

Ochrona danych

Zakres

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia użytkownikom rodzaj, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez odpowiedzialnego dostawcę Ambasada Pilarski na tej stronie internetowej (zwanej dalej "ofertą").

Organ odpowiedzialny zgodnie z Art. 4, Nr 7 DSGVO:

Ambasada Pilarski
Michael Pilarski
Ginsterweg 1d
D-31582 Nienburg
Niemcy
Tel.: +49 (0)5021 60711434
E-mail: info@kanzlei-pilarski.de

Postępowanie z danymi osobowymi

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątkiem są przypadki, w których nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO). Art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym interesem, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO do przetwarzania.

Wymazywanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może mieć również miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony we wspomnianych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

Środki bezpieczeństwa

Zgodnie z Art. 32 RODO podejmujemy odpowiednie środki techniczne, biorąc pod uwagę stan techniki, koszty wdrożenia oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo wystąpienia i dotkliwość ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do zagrożenia; Środki te obejmują w szczególności zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, przesyłania, zabezpieczenia dostępności i ich separacji. Ponadto ustanowiliśmy procedury, które zapewniają egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reakcję na dane, jeśli dane są zagrożone. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już podczas opracowywania lub doboru sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i domyślne ustawienia przyjazne dla ochrony danych (art. 25 RODO).

Administracja, księgowość finansowa, organizacja biura i zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w ramach zadań administracyjnych i organizacji naszej działalności, rachunkowości finansowej oraz przestrzegania obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja. Czyniąc to, przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w ramach świadczenia naszych usług kontraktowych. Podstawą przetwarzania jest Art. 6 ust.1 lit.c. RODO, Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Przetwarzanie dotyczy klientów, zainteresowanych stron, partnerów biznesowych i odwiedzających witrynę internetową. Cel i nasz interes w przetwarzaniu leży w administracji, rachunkowości finansowej, organizacji biura, archiwizacji danych, tj. zadaniach służących utrzymaniu naszej działalności gospodarczej, wykonywaniu naszych zadań i świadczeniu naszych usług. Usunięcie danych dotyczących usług umownych i komunikacji umownej odpowiada informacjom podanym dla tych czynności przetwarzania.

Ujawniamy lub przekazujemy dane administracji finansowej, konsultantom, takim jak doradcy podatkowi lub audytorzy, a także innym biurom opłat i dostawcom usług płatniczych.

Ponadto na podstawie naszych interesów biznesowych przechowujemy informacje o dostawcach, organizatorach i innych partnerach biznesowych, np. w celu późniejszego kontaktu. Te dane, głównie związane z firmą, przechowujemy na stałe.

Dostęp do danych/plików dziennika serwera

Dostawca (lub jego dostawca przestrzeni internetowej) zbiera dane o każdym dostępie do oferty (tzw. pliki dziennika serwera).

Dane dostępowe obejmują:

- Nazwa pobranej strony internetowej
- Plik
- Data i godzina pobrania
- Ilość przesłanych danych
- Powiadomienie o pomyślnym pobraniu
- Typ i wersja przeglądarki
- System operacyjny użytkownika
- Referrer URL (poprzednio odwiedzona strona)
- Adres IP
- Żądający dostawca

Dostawca wykorzystuje dane dziennika wyłącznie do oceny statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia danych dziennika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie nielegalnego wykorzystania w oparciu o konkretne przesłanki.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W konsekwencji nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kontakt

Gromadzone są co najmniej następujące dane:

- Name
- Adres e-mail
- Jeżeli chodzi o
- Aktualności

Celem zbierania danych jest kontakt z dostawcą.

Podczas kontaktu z użytkownikiem dane są przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Dane zostaną wysłane e-mailem na adres podany przez dostawcę. Żadne adresy IP nie są zapisywane. W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu nawiązania kontaktu jest Art. 6 (1) f RODO.

Integracja usług i treści stron trzecich

Może się zdarzyć, że treści pochodzące od osób trzecich, takie jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS lub grafika z innych stron internetowych są zintegrowane z tą ofertą online. Zakłada to zawsze, że dostawcy tych treści (zwani dalej „dostawcami zewnętrznymi”) odbierają adres IP użytkowników. Ponieważ bez adresu IP nie mogliby przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których odpowiedni dostawcy używają wyłącznie adresu IP do dostarczania treści. Nie mamy jednak wpływu, jeśli zewnętrzni dostawcy przechowują adres IP, np. do celów statystycznych. O ile nam to wiadomo, informujemy o tym użytkowników.

Ciasteczka

Gdy użytkownicy wywołują ofertę, jeden lub więcej plików cookie jest przechowywanych na ich komputerze. Plik cookie to mały plik zawierający pewien ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje Twoją przeglądarkę. Za pomocą plików cookies dostawca poprawia wygodę i jakość swoich usług, np. poprzez zapisywanie ustawień użytkownika. Pliki cookie nie uszkadzają komputera użytkownika i nie zawierają wirusów.

Możliwe jest również korzystanie z oferty bez plików cookies. Użytkownicy mogą dezaktywować przechowywanie plików cookie w swojej przeglądarce, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub ustawić przeglądarkę tak, aby była powiadamiana przed zapisaniem pliku cookie. Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookie z dysku twardego swojego komputera, korzystając z funkcji ochrony danych w swojej przeglądarce. W takim przypadku funkcje i łatwość obsługi oferty mogą być ograniczone.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies w celach analitycznych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Korzystanie z Map Google

Ta strona korzysta z Map Google do wyświetlania planu terenu. Mapy Google są obsługiwane przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie automatycznie gromadzonych danych i danych wprowadzonych przez Google, jednego z jej przedstawicieli lub osoby trzecie, jeśli aktywnie wyrażasz zgodę na wyświetlanie mapy witryny.

Ustawienie cookies do wyświetlania mapy serwisu jest domyślnie wyłączone i nie są ładowane żadne zewnętrzne czcionki.

Warunki korzystania z usługi Mapy Google można znaleźć w warunkach korzystania z usługi Mapy Google. Pełne szczegóły można znaleźć w centrum ochrony danych google.de: Przejrzystość i wybory oraz polityka prywatności.

Analiza odwiedzających

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej o otwartym kodzie źródłowym Matomo. Matomo używa tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. W tym celu informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany do 2 bajtów przed zapisaniem, dzięki czemu nie można go później przypisać. Dane są przechowywane przez 180 dni i są automatycznie usuwane. Ustawienie plików cookie do celów analizy jest domyślnie wyłączone.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny nie będą przekazywane stronom trzecim. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych, możesz dezaktywować przechowywanie i używanie tutaj. W takim przypadku plik cookie rezygnacji zostanie zapisany w przeglądarce, co uniemożliwi Matomo zapisywanie danych dotyczących użytkowania. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, plik cookie rezygnacji Matomo również zostanie usunięty. Rezygnacja musi zostać ponownie aktywowana, gdy ponownie odwiedzisz naszą witrynę.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie do celów analitycznych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

Odwołanie, zmiany, poprawki i aktualizacje

Użytkownik ma prawo zażądać bezpłatnej informacji o przechowywanych na jego temat danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, blokowania i usuwania swoich danych osobowych, o ile nie ma prawnego obowiązku ich zachowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych (patrz wyżej), która jest również dla Ciebie dostępna w przypadku próśb o informacje, sugestie lub skargi.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzasz dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

1. Prawo do informacji

Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać informacji od osoby odpowiedzialnej za następujące informacje:

(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, których dotyczą dane osobowe, mają zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
(4) planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Ciebie lub, jeśli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego ;
(7) wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie auto zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie zgodnie z Art. 22 ust.

Masz prawo zażądać informacji, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz poprosić o poinformowanie o odpowiednich gwarancjach zgodnie z Art. 46 RODO w związku z przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia osobie odpowiedzialnej, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi niezwłocznie dokonać korekty.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod następującymi warunkami możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

(1) jeśli kwestionujesz prawidłowość dotyczących Cię danych osobowych przez okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych danych osobowych, a zamiast tego zażądać ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
(3) osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale tobie są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub< br>(4), jeśli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 ust.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie zostało ograniczone, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, osoba odpowiedzialna zostanie poinformowana o tym przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia

a) Obowiązek usunięcia

Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów:

(1) Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
(2) Cofasz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie, zgodnie z Art. 1 lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
(3) Zgłaszasz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. do przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
(4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.
(6) Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały przekazane w związku z oferowaną społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust.1 RODO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli osoba odpowiedzialna upubliczniła dotyczące Ciebie dane osobowe i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z Art. 17 ust. biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, którzy przetwarzają dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, zażądałeś usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest konieczne:

(1) do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania, które jest interes publiczny lub w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. ) może osiągnąć cele polegające na tym, że przetwarzanie jest niemożliwe lub poważnie je utrudnia, lub
(5) dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec osoby odpowiedzialnej, jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Ciebie dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Masz prawo być informowanym o tych odbiorcach przez osobę odpowiedzialną.

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które przekazałeś osobie odpowiedzialnej w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto masz prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że:

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 2) przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do przekazania danych osobowych dotyczących Ciebie bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych ludzi.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest wymagane do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, co opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Osoba odpowiedzialna nie przetwarza już Twoich danych osobowych, chyba że może wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego mają Państwo możliwość - niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE - skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę na podstawie przepisów o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu cofnięcia.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja:

(1) jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a osobą odpowiedzialną,
(2) jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna i tych przepisy prawa podejmują odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów lub
(3) odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. .

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, osoba odpowiedzialna podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony osoby odpowiedzialnej , aby wyrazić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków zaradczych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje składającego skargę o statusie i skutkach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na podstawie Art. 78 RODO.

Właściwym organem nadzorczym jest "Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen".

Zmień naszą politykę prywatności

Aby nasze oświadczenie o ochronie danych zawsze odpowiadało aktualnym wymogom prawnym, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również sytuacji, gdy oświadczenie o ochronie danych musi zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione usługi, na przykład nowe usługi. Nowa deklaracja o ochronie danych wejdzie w życie przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

 
expand_more
expand_less