Ambasada Pilarski

Prawo zamówień

Prawo zamówień publicznych reguluje udzielanie zamówień publicznych przez klientów publicznych. Prawo zamówień publicznych zawiera w prawie zamówień dychotomię z jednej strony na obszar górnego progu, az drugiej na obszar dolnego progu. Podział na dwa opiera się na specjalnych prawach ciągnienia, które odpowiadają kwotom w euro dla wartości zamówień netto. Zamówienia publiczne w obszarze powyżej progu muszą być udzielane w ogólnoeuropejskiej procedurze udzielania zamówień dopiero po osiągnięciu tych wartości zamówień. W obszarze podprogowym kontrakty muszą być udzielane tylko na szczeblu krajowym.

W obszarze podprogowym przeprowadzane są przetargi publiczne i ograniczone oraz bezpośrednie zamówienia. W obszarze powyżej progu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są w formie procedur otwartych, ograniczonych i negocjacyjnych. Podstawą prawną procedur przetargowych w obszarze subprogowym są między innymi federalne i stanowe przepisy budżetowe, ustawa o zasadach budżetowych, stanowe przepisy dotyczące zamówień publicznych, wytyczne administracyjne oraz VOL/A (sekcja 1), VOB/A (Sekcja 1).

W obszarze powyżej progu podstawy prawne obejmują VgV, GWB, VOF, VOL/A (sekcja 2), VOB/A (sekcja 2). Zarówno poniżej, jak i powyżej wartości progowych klient może zostać skonfrontowany z opcjami ochrony prawnej oferenta. Powyżej wartości progowych można kontaktować się z trybunałami ds. zamówień publicznych. Ponadto dopuszczalna jest natychmiastowa apelacja do wyższych sądów okręgowych, w których znajdują się senaty ds. zamówień publicznych. Nie ma szczególnej ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych poniżej wartości progowych. Oferenci mogą jednak nadal korzystać z ogólnej ochrony prawnej cywilnej.

Prawo zamówień publicznych zasadniczo dotyczy wysokich kwot spornych, tak aby straty finansowe dla klienta, ale także dla oferentów, którym nie udało się uzyskać zamówienia, mogą być wysokie!

 
expand_more
expand_less